Plníme prosbu Panny Márie, aby ľudia nosili Zázračnú Medailu ! Svätá omša za všetkých čo sa zapojili do našej kampane.

Najslávnejšia medaila na svete Panna Mária nás prosí aj dnes, aby všetci nosili túto Zázračnú Medailu 27. novembra 1830 sa sestre Kataríne Labouré zjavila Najsvätejšia Panna Mária a požiadala ju, aby túto medailu rozšírila medzi ľuďmi. Povedala: “Postaraj sa, aby bola vyrazená medaila podľa tohto vzoru. Všetci,…

Výzva poslancom NRSR v oblasti ochrany života

V parlamente sa bude opäť hlasovať o ochrane života. Na počatom živote až po prirodzenú smrť nám záleží a dlhodobo ako nadácia podporujeme a organizujeme rôzne aktivity v tejto oblasti. Preto sme sa pripojili k výzve poslancom NRSR, ktorí budú mať možnosť zachrániť ľudské životy…

KAMPAŇ NEHANBÍM SA ZA JEŽIŠA 2021 PRIDAJ SA !!!

JA SA NEHANBÍM ZA JEŽIŠA A ČO TY ? SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021 viac na >>>>>>>>>>>>>www.nszj.sk<<<<<<<<<<<<<< Prečo? V našej spoločnosti je Boh čoraz viac odsúvaný na okraj. Slovensko, ktoré sa ešte pred 30 rokmi považovalo za kresťanskú krajinu sa pomaly ale isto vydáva na cestu k…

Známy poľský profesor príde na Slovensko

V dňoch 3.-6. februára 2020 navštívi Slovensko na pozvanie Nadácie Slovakia Christiana známy poľský kňaz, filozof a profesor Dariusz Oko. Vo svojich prednáškach v Košiciach a Bratislave sa bude venovať problematike rizík spojených s nevhodnou sexuálnou výchovou detí a mládeže a tiež porozpráva o islame, stále…

Bojovník za pravdu o LGBT zavíta na Slovensko

Prvý novembrový týždeň príde na pozvanie Nadácie Slovakia Christiana na Slovensko popredný predstaviteľ medzinárodnej vedeckej obce, psychológ Dr. Paul Cameron, ktorý sa už 40 rokov systematicky venuje odhaľovaniu pravdy o zamlčiavaných faktoch ohľadom LGBT mentality, ideológie a propagandy. Jeho hlas už celé desaťročia sprostredkúva zamlčiavanú pravdu o dôsledkoch LGBT…