Kto je ako Boh? Kampaň svätý Michal Archanjel

„Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu, proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen“ z modlitby pápeža Leva XIII. ktorú zostavil po strašnom videní ktoré mal 13. októbra 1884 Občas sa azda nechávame strhnúť týmto falošným naratívom zabúdajúc na lekcie, ktoré nám tu zanechali…

Plníme prosbu Panny Márie, aby ľudia nosili Zázračnú Medailu ! Svätá omša za všetkých čo sa zapojili do našej kampane.

Najslávnejšia medaila na svete Panna Mária nás prosí aj dnes, aby všetci nosili túto Zázračnú Medailu 27. novembra 1830 sa sestre Kataríne Labouré zjavila Najsvätejšia Panna Mária a požiadala ju, aby túto medailu rozšírila medzi ľuďmi. Povedala: “Postaraj sa, aby bola vyrazená medaila podľa tohto vzoru. Všetci,…

Výzva poslancom NRSR v oblasti ochrany života

V parlamente sa bude opäť hlasovať o ochrane života. Na počatom živote až po prirodzenú smrť nám záleží a dlhodobo ako nadácia podporujeme a organizujeme rôzne aktivity v tejto oblasti. Preto sme sa pripojili k výzve poslancom NRSR, ktorí budú mať možnosť zachrániť ľudské životy…

KAMPAŇ NEHANBÍM SA ZA JEŽIŠA 2021 PRIDAJ SA !!!

JA SA NEHANBÍM ZA JEŽIŠA A ČO TY ? SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021 viac na >>>>>>>>>>>>>www.nszj.sk<<<<<<<<<<<<<< Prečo? V našej spoločnosti je Boh čoraz viac odsúvaný na okraj. Slovensko, ktoré sa ešte pred 30 rokmi považovalo za kresťanskú krajinu sa pomaly ale isto vydáva na cestu k…

Známy poľský profesor príde na Slovensko

V dňoch 3.-6. februára 2020 navštívi Slovensko na pozvanie Nadácie Slovakia Christiana známy poľský kňaz, filozof a profesor Dariusz Oko. Vo svojich prednáškach v Košiciach a Bratislave sa bude venovať problematike rizík spojených s nevhodnou sexuálnou výchovou detí a mládeže a tiež porozpráva o islame, stále…