Výzva poslancom NRSR v oblasti ochrany života

V parlamente sa bude opäť hlasovať o ochrane života. Na počatom živote až po prirodzenú smrť nám záleží a dlhodobo ako nadácia podporujeme a organizujeme rôzne aktivity v tejto oblasti. Preto sme sa pripojili k výzve poslancom NRSR, ktorí budú mať možnosť zachrániť ľudské životy…

KAMPAŇ NEHANBÍM SA ZA JEŽIŠA 2021 PRIDAJ SA !!!

JA SA NEHANBÍM ZA JEŽIŠA A ČO TY ? SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021 viac na >>>>>>>>>>>>>www.nszj.sk<<<<<<<<<<<<<< Prečo? V našej spoločnosti je Boh čoraz viac odsúvaný na okraj. Slovensko, ktoré sa ešte pred 30 rokmi považovalo za kresťanskú krajinu sa pomaly ale isto vydáva na cestu k…

Známy poľský profesor príde na Slovensko

V dňoch 3.-6. februára 2020 navštívi Slovensko na pozvanie Nadácie Slovakia Christiana známy poľský kňaz, filozof a profesor Dariusz Oko. Vo svojich prednáškach v Košiciach a Bratislave sa bude venovať problematike rizík spojených s nevhodnou sexuálnou výchovou detí a mládeže a tiež porozpráva o islame, stále…

Bojovník za pravdu o LGBT zavíta na Slovensko

Prvý novembrový týždeň príde na pozvanie Nadácie Slovakia Christiana na Slovensko popredný predstaviteľ medzinárodnej vedeckej obce, psychológ Dr. Paul Cameron, ktorý sa už 40 rokov systematicky venuje odhaľovaniu pravdy o zamlčiavaných faktoch ohľadom LGBT mentality, ideológie a propagandy. Jeho hlas už celé desaťročia sprostredkúva zamlčiavanú pravdu o dôsledkoch LGBT…

Premietanie filmu Fatima – NOVÉ TERMÍNY na september 2019!

Aj v tomto roku pokračujeme v premietaní filmu Fatima – posolstvo stále aktuálne. Najbližšie sa môžeme stretnúť: 23.09.2019, 17.30, Bardejov, kino Žriedlo 24.09.2019, 18.00, Humenné, kino Fajn 25.09.2019, 17.30, Michalovce, kino Centrum 26.09.2019, 18.00, Trebišov, kino Slávia   Film spracováva udalosti týkajúce sa Fatimských zjavení…

Ohrozenie rodiny v sekulárnom štáte

Srdečne Vás pozývame na prednášky našich hostí – Tymoteusza Zycha (Ordo Iuris, Poľsko) a Patrika Danišku (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Slovensko) na aktuálne témy: – Právnická obrana rodiny, života a slobody svedomia – Domáce vzdelávanie a právne aspekty pri výchove detí –…