Dr. Oliveira a Tradícia, Rodina, Vlastníctvo

Tradícia, Rodina a Vlastníctvo . . . Tradícia (lat.tradere-uchovávať) snaha ľudí v náboženskej, morálnej, kultúrne a materiálnej sfére, zachovať dedičstvo, ktoré sme dostali od našich otcov-rodičov, starých rodičov, blízkych. Je to predovšetkým duchovný dar, ktorý sa odovzdáva z generácie na generáciu, a ktorý umožňuje najmä…