Veľmi pekne ďakujem a mám nevýslovnú radosť, že dostávam materiály, darčeky, brožúrky, ktoré vydávate.

Vážený pán Martin Komár, srdečne Vás pozdravujem, ako aj celý kolektív Fatimského apoštolátu z Liptova. Vyslovujem Vám veľkú vďaku za Vašu neúnavnú činnosť, ktorou sa snažíte katechizovať nás, kresťanov. Veľmi pekne ďakujem a mám nevýslovnú radosť, že dostávam materiály, darčeky, brožúrky, ktoré vydávate. Dvojmesačník „Spojenectvo…