… Pán Boh zaplať za knihu a ruženec.

„Prajem Vám veľa božích milostí na šírenie posolstva. Budem sa snažiť aj ja, šíriť posolstvo prostredníctvom knihy ktorú si veľmi vážim. Vďaka bohu aj Vám. Prajem Vám veľa lásky a síl do ďalšej práce.“ S pozdravom M.O. s celou rodinou.

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.

„Som 89 ročný dedko a chcel by som sa poďakovať za tento Darček. Veľmi som rád. Prajem Vám aby sa tieto Vaše obety páčili Bohu. Nech sa Vám darí a prajem všetko dobré pri Vašej práci. Nech Vás Boh odmení. Budem sa za Vás modliť.“ S Pánom…

„Chcem sa Vám poďakovať za knižku „FATIMA“,

 a vami poslaný ruženec. Veľmi ma potešilo, že ruženec je posvätený a modlím sa ho každý deň. (Modlila som sa ho aj doposiaľ) Keď ho držím v ruke, predstavujem si troch pastierikov z Fatimy, pri Matke Božej. Ďakujem Vám za rozširovanie posolstva Panny Márie Fatimskej i za vaše modlitby, ktoré…