Kniha známeho katolíckeho historika aj v slovenčine

Nadácia Slovakia Christiana v týchto dňoch vydáva slovenský preklad knihy „Druhý vatikánsky koncil: doposiaľ nenapísané dejiny,“ ktorej autorom je významný taliansky katolícky historik Roberto de Mattei. Úvodné slovo k slovenskému prekladu poskytol Mons. Ján Orosch, arcibiskup trnavský.

Kniha bude predstavená dňa 16.11.2019 o 15.30 hod. v Trnave (Marianum, Jána Hollého 11), za účasti autora. Vzácnym hosťom podujatia bude tiež kardinál Raymond Leo Burke z Ríma, ktorý predstaví svoju knihu o úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu.

Po predstavení knihy zverejníme na tejto stránke informácie, kde si bude možné knihu prof. de Matteiho zakúpiť. V prípade, že budete mať záujem o väčší počet výtlačkov (5+), môžete si ich dopredu rezervovať na adrese vydavatelstvo@slovakiachristiana.sk. Ozveme sa Vám s presnou kalkuláciou ceny.

 

Roberto de Mattei sa narodil 21. februára 1948 v Ríme v rodine baróna Rodolfa de Matteiho (1899 – 1981), emeritného profesora na Univerzite v Ríme.

V roku 1972 ukončil štúdium na Fakulte politických vied Rímskej univerzity v odbore moderná história. Bol študentom a asistentom filozofa Augusta del Noceho a historika Armanda Saittu. Predovšetkým sa považuje za učeníka profesora Plinia Corrêu de Oliveiru, s ktorým sa priatelil až do Pliniovho skonu takmer dvadsať rokov (1976 – 1995), a o ktorom napísal životopis.

Bol víťazom národnej súťaže, ktorá mu v období od novembra 1978 do novembra 1981 umožňovala študovať na škole spojenej s Historickým ústavom v Ríme pre novodobý a moderný vek. Úspešne absolvoval prvé kolo skúšok na pozíciu profesora pre docentskú vedeckú oblasť M-STO / 02 modernej histórie, a stal sa titulárnym predsedom novodobej histórie na Fakulte literatúry na univerzite v Cassine (1985-2009).

Od roku 2005 pracuje ako docent na Európskej univerzite v Ríme, kde je koordinátorom študijného programu historické vedy. Vyučuje moderné dejiny a dejiny kresťanstva.

Je predsedom Nadácie Lepanto a zakladateľom a riaditeľom Kultúrneho centra Lepanto (1986-2006).
Riadi časopis „Radici Cristiane“ a tlačovú agentúru „Corrispondenza Romana“ a od roku 2002 do roku 2013 bol riaditeľom medzinárodného časopisu „Nova Historica“.

V rokoch 2003 – 2011 bol viceprezidentom Talianskej národnej rady pre výskum (CNR) zodpovedným za sektor humanitných vied, a v tom istom období pôsobil ako právny poradca talianskej vlády pre medzinárodné záležitosti.

Bol tiež členom správnej rady Talianskeho historického inštitútu pre súčasnú a modernú dobu, správnej rady Talianskeho geografického inštitútu a členom správnej rady. Taktiež bol členom správnej rady Talianskeho historického inštitútu pre novodobý vek a modernú dobu a správnej rady Talianskeho geografického inštitútu, ďalej členom správnej rady garantov Talianskej akadémie na Kolumbijskej univerzite v New Yorku (2005 – 2011).

Je autorom mnohých kníh, ktoré boli preložené do niekoľkých jazykov a získali medzinárodnú reputáciu.

V roku 1972 sa oženil s Ritou di Campellovou. Je otcom piatich detí.