Martin Komár – správca nadácie Slovakia Christiana, posiela kondolenciu k úmrtiu, jedného z najvýznamnejších osobností Slovenska J.Em. kardinála Tomka

“Ja som vzkriesenie a život …”

                                       Jn 11,25

Bolestne sa ma dotkla nečakaná smutná správa o úmrtí, J. Em., drahého otca kardinála Jozefa Tomka, ktorý bol iste nie len pre nás v nadácii, ale pre všetkých kresťanov

na Slovensku vzorom pokory, lásky a zmierenia. 

Otec kardinál ďakujem Vám za Vaše povzbudivé svedectvo viery, ktorú ste nám skrze kresťanskú nádej vždy vštepovali.

Zbohom Vaša Eminencia.

V mene členov a pracovníkov nadácie

Mgr. Bc. Martin Komár

Správca nadácie

Slovakia Christiana

Palackého 4

Bratislava