Napísali ste nám

… Pán Boh zaplať za knihu a ruženec.
„Prajem Vám veľa božích milostí na šírenie posolstva. Budem sa snažiť aj ja, šíriť posolstvo prostredníctvom knihy ktorú si veľmi vážim. Vďaka bohu aj Vám. Prajem Vám veľa lásky a síl do ďalšej práce.“ S pozdravom M.O. s celou rodinou.
Pochválený Pán Ježiš Kristus.
„Ďakujem za zaslanie Fatimských zjavení, knižku „FATIMA“. Potešila som sa, tiež i za ruženec ako dar“ S pozdravom a z vierou vo víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie. Ďakujem. H.S.
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 
Až na veky vekov. „Srdečne Vám ďakujem za knihu aj za ruženček, a moja prvá modlitba sv. ruženca bude obetovaná za Vás aj za Vašu kampaň.“ S Máriou k Ježišovi  s pozdravom O.B. Prešov
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.
„Som 89 ročný dedko a chcel by som sa poďakovať za tento Darček. Veľmi som rád. Prajem Vám aby sa tieto Vaše obety páčili Bohu. Nech sa Vám darí a prajem všetko dobré pri Vašej práci. Nech Vás Boh odmení. Budem sa za Vás modliť.“ S Pánom Bohom.  V.C.
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 
„Veľmi pekne Vám ďakujem za knihu, požehnaný ruženec a Váš krásny list, ktorý sa dotýka môjho srdca. Ďakujem za Vaše modlitby, s veľkou radosťou sa pripájam k Vašej akcii …“ S pozdravom  A.H.
„Chcem sa Vám poďakovať za knižku „FATIMA“,
 a vami poslaný ruženec. Veľmi ma potešilo, že ruženec je posvätený a modlím sa ho každý deň. (Modlila som sa ho aj doposiaľ) Keď ho držím v ruke, predstavujem si troch pastierikov z Fatimy, pri Matke Božej. Ďakujem Vám za rozširovanie posolstva Panny Márie Fatimskej i za vaše modlitby, ktoré veľmi potrebujem. … Po prečítaní knižky „FATIMA“, ju budem posúvať