Naša nadácia sídli pri aleji Márie Terézie.

V Starom Meste vznikla Alej Márie Terézie. Slávnostné otvorenie aleje sa konalo pred budovou Základnej školy Matky Alexie na Palackého. Aktu odhalenia kameňa s tabuľkou pomenovania sa zúčastnil aj arcivojvoda Karl von Habsburg, súčasná hlava rodu Habsburgovcov, vnuk posledného rakúskeho cisára Karola I. a priamy potomok Márie Terézie v 8. generácii. A práve pri tejto aleji od 7.9.2022 sídli naša nadácia Slovakia Christiana.

informačná tabuľa oznamujúca názov novej aleje na Palackého ulici foto: NC www.bratislavskenoviny.sk
tabuľu odhalil Karl von Habsburg, potomok panovníčky Márie Terézie

Bratislava ako hlavné mesto nemá zatiaľ žiadny verejný priestor, ktorý by bol pomenovaný po Márii Terézii. Od roku 1563 do roku 1830 bolo pritom v Bratislave korunovaných 18 uhorských kráľov z rodu Habsburgovcov vrátane Márie Terézie.

Za tento počin veľmi pekne ďakujeme predstaviteľom bratislavského starého mesta.

zdroj: https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/73251-foto-stromoradie-na-palackeho-sa-po-novom-vola-alej-marie-terezie-pokrstil-ju-priamy-potomok-cisarovnej-karl-von-habsburg?fbclid=IwAR19PIvZi7UZzl9u9aVLebWU65Kd-m8EM9flp3qeTa9dFZY6ujBv8V3_aO0