Pochopila som, že Vašou snahou je, aby sme sa my kresťania prehĺbili vo viere a žili duchovný život

Vážený p. Martin,

už niekoľko mesiacov dostávam od Vás zásielky, náboženské časopisy a nábožensky ladené materiály. Sú povzbudivé, ďakujem za ne. Pochopila som, že Vašou snahou je, aby sme sa my kresťania prehĺbili vo viere a žili duchovný život za pomoci Panny Márie a svätých. Ďakujem Vám za túto snahu a prácu a veľká vďaka za všetky doteraz zaslané materiály.

Anna z Hubovej