Podpora a poďakovanie

Aspoň niektoré organizácie a podujatia, ktoré sme podporili a za ktoré nám vyjadrujú vďaku viacerí predstavitelia cirkevného ako aj spoločenského života zo Slovenska a zahraničia:

Pochod za život 2019

Od Konferencie biskupov Slovenska sme za spoluorganizovanie pochodu za život dostali osobitné poďakovanie s požehnaním priamo od abp. Zvolenského predsedu KBS.

Návšteva J.E. kardinála R.L.Burkeho v Trnave (2019) Poďakovanie jeho eminencie kardinála 

Potešilo nás aj požehnanie od mons. Jána Oroscha,

ktorý nám aj udelil cirkevné schválenie na knihu: To je Pán,

z edície Libreria Editrice Vaticana keď napísal citujem:

” Za Vašu prácu vykonávanú pre spásu duši Vám z úprimného srdca žehnám” 

Dominikánske mariánske centrum, Košice (2017) 

Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy, Prešov (2017) 

Ďakovný list od riaditeľa Pápežských misijných diel

Návšteva J.E.  kardinála R.L.Burkea v Bratislave (2018)

Pochod Hrdí za rodinu, Bratislava (2018)

Dom Quo Vadis, Bratislava (2018)

Hrdí na rodinu (2019)

Medzinárodná petícia proti Istanbulskému dohovoru (2020)

Konzervatívny portál Christianitas.sk (2019.2020,2021)

Bratislavské Hanusové dni (2018, 2019,2020) ďakovný list od pána Juraja Šústa SLH

Košické Hanusové dni (2019,2020)

RÁD SESTIER SLUŽOBNÍC DUCHA SVÄTÉHO VEČNEJ POKLONY v Nitre  (2020-realizácia výstavby presbytéria v kaplnke kláštora,2021-inštalácia wifi pripojenia pre LIVE prenosy svätých omší a modlitieb)

Rímskokatolícka farnosť Skýcov (2021-zhotovenie obetného stola a mobiliáru vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie) 

Univerzitné pastoračné centrum biskupa J. Vojtaššáka Ružomberok 2021 (realizácia projektu technického zabezpečenia pri príprave online videí, tlače kníh z pastoračnej služby a liturgického zariadenia do kaplnky sv. Alberta) 

Dar pre kaplnku Panny Márie Fatimskej, ktorá sa nachádza v budove arcibiskupského úradu v Trnave, najmä zakúpenie liturgických predmetov, odevov a kníh potrebných pri pastorácii veriacich.