Podpora a poďakovanie

Aspoň niektoré organizácie a podujatia, ktoré sme podporili a za ktoré nám vyjadrujú vďaku viacerí predstavitelia cirkevného ako aj spoločenského života zo Slovenska a zahraničia:

Pochod za život 2019

Od Konferencie biskupov Slovenska sme za spoluorganizovanie pochodu za život dostali osobitné poďakovanie s požehnaním priamo od abp. Zvolenského predsedu KBS.

Návšteva J.E. kardinála R.L.Burkeho v Trnave (2019) Poďakovanie jeho eminencie kardinála 

Potešilo nás aj požehnanie od mons. Jána Oroscha,

ktorý nám aj udelil cirkevné schválenie na knihu: To je Pán,

z edície Libreria Editrice Vaticana keď napísal citujem:

” Za Vašu prácu vykonávanú pre spásu duši Vám z úprimného srdca žehnám” 

Dominikánske mariánske centrum, Košice (2017) 

Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy, Prešov (2017) 

Ďakovný list od riaditeľa Pápežských misijných diel

Návšteva J.E.  kardinála R.L.Burkea v Bratislave (2018)

Pochod Hrdí za rodinu, Bratislava (2018)

Dom Quo Vadis, Bratislava (2018)

Hrdí na rodinu (2019)

Medzinárodná petícia proti Istanbulskému dohovoru (2020)

Konzervatívny portál Christianitas.sk (2019.2020,2021)

Bratislavské Hanusové dni (2018, 2019,2020,2021) ďakovný list od pána Juraja Šústa SLH

Košické Hanusové dni (2019,2020, 2021)

RÁD SESTIER SLUŽOBNÍC DUCHA SVÄTÉHO VEČNEJ POKLONY v Nitre  (2020-realizácia výstavby presbytéria v kaplnke kláštora,2021-inštalácia wifi pripojenia pre LIVE prenosy svätých omší a modlitieb)

Rímskokatolícka farnosť Skýcov (2021-zhotovenie obetného stola a mobiliáru vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie) 

Univerzitné pastoračné centrum biskupa J. Vojtaššáka Ružomberok 2021 (realizácia projektu technického zabezpečenia pri príprave online videí, tlače kníh z pastoračnej služby a liturgického zariadenia do kaplnky sv. Alberta) 

Dar pre kaplnku Panny Márie Fatimskej, ktorá sa nachádza v budove arcibiskupského úradu v Trnave, najmä zakúpenie liturgických predmetov, odevov a kníh potrebných pri pastorácii veriacich.

Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja 2021 ( ochrana a rozvoj ľudských práv prostredníctvo publikovania svedectiev prenasledovaných kresťanov a občianskych aktivistov počas totalitných režimov)

Gréckokatolícka Cirkev 2021 Farnosť Čabiny (obnova hlavných vchodových dverí do chrámu Presvätej Bohorodičky s reliéfom blahoslavených biskupov P.P. Gojdiča a Vasiľa Hopka – mučeníkov pre vieru )

Konzervatívny Summit 2021 Bratislava – 1. ročník za účasti významných konzervatívnych elít zo Slovenska a Európy.

Prvým cieľom konzervatívneho summitu je priviesť do Bratislavy európske konzervatívne osobnosti z politiky a kultúry, aby nám ponúkli inšpiráciu a pomohli prehĺbiť poznanie našich koreňov a spoločensko-politických princípov, ktoré sa od nich odvodzujú.

Druhým cieľom konzervatívneho summitu je vytvoriť priestor a zázemie na stretnutie konzervatívnych lídrov Slovenska z oblasti politiky, cirkví, občianskej spoločnosti, akadémie, biznisu, kultúry a médií. V situácii, keď v Európe čelíme silnejúcim snahám vytlačiť posledné zbytky kresťanského dedičstva na spoločenský okraj, je potrebné usilovať sa o spoluprácu a jednotu v podstatných veciach. Konzervatívny summit má nadstranícky charakter a je jedinečnou príležitosťou na budovanie dobrých vzťahov a atmosféry spolupráce v konzervatívnom spektre.

Tretím cieľom summitu je podporiť odhodlanie a odvahu presadzovať konzervatívne hodnoty. To, že dnes kresťanský pohľad na život a človeka čelí ekonomicko-politicko-mediálnej presile v Európe, nie je dôvod na rezignáciu, ale naopak na plnšie uvedomenie si poslania rozvíjať a chrániť kresťanské dedičstvo.

Vystúpil na ňom Szijjártó, Čarnogurský, Majerský, Neuwirth i Bendová