Oficiálna stránka nadácie Slovakia Christiana

Vitajte na oficiálnej stránke

Nadácie Slovakia Christiana

Nadácia Slovakia ChristianaListy od ľudí

Ďakujem Vám za možnosť napísať svoje prosby do San Giovanni Rotondo aj za posielanie brožúrok a ružencov.
Vážený p. Martin Komár, ďakujem Vám za možnosť napísať svoje prosby do San Giovanni Rotondo aj za posielanie brožúrok a ružencov. Modlitbu ruženca praktizujem denne a taktiež aj Eucharistiu prijímam denne. Lebo bez Eucharistie a modlitby ruženca sa človek svätým nestane, ba dokonca nebude ani len žiť poriadnym životom. Keď prijímame Eucharistiu, stávame sa Ježišovým