oficiálna stránka nadácie Slovakia Christiana

V našej spoločnosti je Boh čoraz viac odsúvaný na okraj. Slovensko, ktoré sa ešte pred 30 rokmi považovalo za kresťanskú krajinu sa pomaly ale isto vydáva na cestu k sekularizmu, nasledujúc západné štáty Európy.

LEN SPOLOČNE TO MOŽEME ZASTAVIŤ.

PRIZNAJME SA KU KRISTOVI PRI SČÍTANÍ OBYVATEĽOV 2021 ! ! !

viac na www.nehanbimsazajezisa.sk 

Nadácia Slovakia Christiana obhajuje nemenné učenie Svätej Cirkvi, prirodzené chápanie manželstva a rodiny, slobodu vyznávať kresťanskú vieru a usiluje sa o znovuobnovenie kresťanskej civilizácie, postavenej na katolíckej morálke, gréckej filozófii a rímskom práve. Pri svojej činnosti  vychádza predovšetkým z dekrétu Druhého Vatikánskeho koncilu o apoštoláte laikov Apostolicam Actuositatem.

Listy od ľudí

Ďakujem za prívesok mám ho stále na očiach
So záujmom som si vypočul prejav pána biskupa J. Oroscha samozrejme som si zadovážil prívesok Nehanbím sa Ježiša, nosím ho spolu so svojimi kľúčmi, takže ho mám často na očiach. Pravidelne sledujeme aj s manželkou prenos nedeľnej sv. omše v lokálnej televízii Ružinov. Robíme čo sa dá. Július Bratislava
Ďakujem za knihu a Krížovú cestu
Chcem Vám poďakovať za krásny kalendár a knižky. Krížovú cestu sa často modlím aj za Vás, nielen v tomto pôstnom období, alebo ju počúvam z CD. Kniha svätca pátra Pia je pre mňa veľmi drahá, lebo svätca poznám už od detstva.  My dôchodcovia to máme v tomto období veľmi ťažké, hlavne bez návštev kostola a