Nová – testovací hlavní stránka

Milí priatelia našej nadácie.

Kalendár na rok 2021 je už v distribúcii. Vzhľadom na pandémiu pracuje Slovenska pošta v obmedzenom režime. Prosíme Vás preto o trpezlivosť pri objednávaní ďalších výtlačkov kalendára. Najmä, ak máte záujem o väčší počet kusov, prosíme, vyplňte priložený formulár, ktorý sme vám zaslali spolu s kalendárom, alebo nám zatelefonujte v pracovných dňoch v čase od 9:30 do 16:00 hod. na tel. číslo 02 / 222 000 63, kde je možné si kalendár dodatočne objednať.

Ďakujeme.

 

Nadácia Slovakia Christiana bráni nemenné učenie Svätej Cirkvi, prirodzené chápanie manželstva a rodiny, slobodu vyznávať kresťanskú vieru a usiluje sa o znovuobnovenie kresťanskej civilizácie. Pri svojej činnosti vždy koná v zhode s katolíckym učením a cirkevnými dokumentmi, pričom vychádza najmä z dekrétu Druhého Vatikánskeho koncilu o apoštoláte laikov Apostolicam Actuositatem.

Listy od ľudí

… Pán Boh zaplať za knihu a ruženec.
„Prajem Vám veľa božích milostí na šírenie posolstva. Budem sa snažiť aj ja, šíriť posolstvo prostredníctvom knihy ktorú si veľmi vážim. Vďaka bohu aj Vám. Prajem Vám veľa lásky a síl do ďalšej práce.“ S pozdravom M.O. s celou rodinou.
Pochválený Pán Ježiš Kristus.
„Ďakujem za zaslanie Fatimských zjavení, knižku „FATIMA“. Potešila som sa, tiež i za ruženec ako dar“ S pozdravom a z vierou vo víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie. Ďakujem. H.S.
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 
Až na veky vekov. „Srdečne Vám ďakujem za knihu aj za ruženček, a moja prvá modlitba sv. ruženca bude obetovaná za Vás aj za Vašu kampaň.“ S Máriou k Ježišovi  s pozdravom O.B. Prešov