oficiálna stránka nadácie Slovakia Christiana

V našej spoločnosti je Boh čoraz viac odsúvaný na okraj. Slovensko, ktoré sa ešte pred 30 rokmi považovalo za kresťanskú krajinu sa pomaly ale isto vydáva na cestu k sekularizmu, nasledujúc západné štáty Európy.

LEN SPOLOČNE TO MOŽEME ZASTAVIŤ.

PRIZNAJME SA KU KRISTOVI PRI SČÍTANÍ OBYVATEĽOV 2021 ! ! !

viac na www.nehanbimsazj.sk 

Nadácia Slovakia Christiana obhajuje nemenné učenie Svätej Cirkvi, prirodzené chápanie manželstva a rodiny, slobodu vyznávať kresťanskú vieru a usiluje sa o znovuobnovenie kresťanskej civilizácie, postavenej na katolíckej morálke, gréckej filozófii a rímskom práve. Pri svojej činnosti  vychádza predovšetkým z dekrétu Druhého Vatikánskeho koncilu o apoštoláte laikov Apostolicam Actuositatem.

Listy od ľudí