Oficiálna stránka nadácie Slovakia Christiana

Vitajte na oficiálnej stránke

Nadácie Slovakia Christiana

Nadácia Slovakia ChristianaListy od ľudí

Pochopila som, že vašou snahou je, aby sme my, kresťania, žili duchovný život
Vážená nadácia, už niekoľko mesiacov dostávam od vás zásielky, náboženské časopisy a nábožensky ladené materiály. Sú povzbudivé, ďakujem za ne. Pochopila som, že vašou snahou je, aby sme sa my, kresťania, prehĺbili vo viere a žili duchovný život za pomoci Panny Márie a svätých. Ďakujem vám za túto snahu a prácu a veľká vďaka za
Ďakujem za možnosť napísať prosby do San Giovanni Rotondo
Vážený pán správca nadácie, ďakujem Vám za možnosť napísať svoje prosby do San Giovanni Rotondo aj za posielanie brožúrok a ružencov. Modlitbu ruženca praktizujem denne a taktiež aj Eucharistiu prijímam denne. Lebo bez Eucharistie a modlitby ruženca sa človek svätým nestane, ba dokonca nebude ani len žiť poriadnym životom. Keď prijímame Eucharistiu, stávame sa Ježišovým