Oficiálna stránka nadácie Slovakia Christiana

Vitajte na oficiálnej stránke

Nadácie Slovakia Christiana

Nadácia Slovakia ChristianaListy od ľudí

Vyprosujem pre vašu záslužnú inciatívu veľa Božieho požehnania
Milá nadácia, správca a všetci konajúci dobré dielo! Vyprosujem pre vašu záslužnú inciatívu veľa Božieho požehnania, ochranu a orodovanie sv. Pátra Pia. Minulý rok som čelila onkologickému ochoreniu a liečbe. Bol to ťažký rok, ale Pán Boh ma uzdravil a Pán Ježiš sprevádzal počas celej choroby Margita z Trnavy
Ďakujeme za kalendáre na rok 2022 a samozrejme za texty, v ktorých analyzujete situáciu v našej vlasti. Manželka je evanjelička.
Ctený pán Mgr. Martin Komár, v prvom rade Vám ďakujeme za dva kalendáre na rok 2022 a samozrejme za texty, v ktorých analyzujete situáciu v našej vlasti. Osobitný list ste poslali aj mojej manželke Vierke, ktorá je tiež potešená, len Vám potrebujem oznámiť, že ona je členka, aj podporovateľka kresťanskej cirkvi evanjelickej AV. Kým bola mladšia, navštevovala so