oficiálna stránka nadácie Slovakia Christiana

Vitajte na oficiálnej stránke

Nadácie Slovakia Christiana

Priestory Nadácie Slovakia Christiana na ulici Palackého 4, v Starom meste v Bratislave

Pôsobnosť nadácie a hnutia na Slovensku od roku 2016

Obhajuje a bráni nemenné učenie Svätej Cirkvi, prirodzené chápanie manželstva a rodiny, slobodu vyznávať kresťanskú vieru a usiluje sa o znovuobnovenie kresťanskej civilizácie, postavenej na katolíckej morálke, gréckej filozofii a rímskom práve. Pri svojej činnosti koná vždy v zhode s učením katolíckej Cirkvi, vychádzajúc predovšetkým z dekrétu II. Vatikánskeho koncilu o apoštoláte laikov Apostolicam Actuositatem. Nadácia je inšpirovaná medzinárodným hnutím TFP a jeho zakladateľom profesorom Pliniom Correom de Oliveirom, laickým účastníkom všeobecného ekumenického koncilu a oddaným ctiteľom Panny Márie Fatimskej. Nadácia tiež podporuje finančne a materiálne rôzne projekty, ktoré sa týkajú obnovy a ochrany náboženského a kultúrneho dedičstva.

Hnutie TFP

Organizácia a medzinárodná spolupráca

TFP založil v 60. rokoch minulého storočia Plinio Corrêa de Oliveira, zbožný katolík, antikomunista a iniciátor takzvanej Katolíckej akcie. Hnutie TFP sa postupne stalo globálnou sieťou finančne od seba nezávislých organizácií, ktoré presadzujú katolícke hodnoty, na ktorých je postavená naša západná civilizácia.

TFP pôsobí po celom svete – pomerne aktívne je aj v strednej Európe.

Napríklad v Poľsku je to Polonia Christiana, alebo Stowarzyszenie im. Piotra Skargi, na Slovensku je to od roku 2016  Nadácia Slovakia Christiana, či v Chorvátsku, kde pôsobí Zaklada Vigilare, ku ktorým má Slovakia Christiana najbližšie, pretože ľudia z týchto organizácii pomáhali budovať nadáciu na Slovensku. 

Hnutie, ako také, nie je riadené centrálne a nemá ani svoje centrálne sídlo, či hlavného predstaviteľa, alebo radu – tak si to prial zakladateľ hnutia pán Oliveira. Každá organizácia funguje v danej krajine samostatne a nik z iných organizácii do organizácie v tej danej krajine nezasahuje, vzájomne však môžu kooperovať a podľa potreby si aj vypomáhajú zväčša personálne, ale aj materiálne a zriedkavo aj finančne. Rozhodnutie o spôsobe a forme pomoci najmä finančnej je vždy na rozhodnutí správcu v tej danej krajine, do akej miery a ako pomôže iným organizáciám (vždy však na konkrétny cieľ, kampaň, alebo iniciatívu), v ničom však nie je zaviazaný iným organizáciám, ktoré sú inšpirované hnutím TFP.

Jednotlivé organizácie fungujú nezávisle od seba, tak po finančnej, ako aj materiálnej stránke a majú plnú nezávislosť od ostatných organizácii v Európe a vo svete. Jednotliví lídri hnutia sa vzájomne rešpektujú, radia sa a hlavne inšpirujú pri obhajobe kresťanských hodnôt v spoločnom boji, ktorý sa nazýva KONTRAREVOLÚCIA.

Listy od ľudí

Ďakujeme za kalendáre na rok 2022 a samozrejme za texty, v ktorých analyzujete situáciu v našej vlasti. Manželka je evanjelička.
Ctený pán Mgr. Martin Komár, v prvom rade Vám ďakujeme za dva kalendáre na rok 2022 a samozrejme za texty, v ktorých analyzujete situáciu v našej vlasti. Osobitný list ste poslali aj mojej manželke Vierke, ktorá je tiež potešená, len Vám potrebujem oznámiť, že ona je členka, aj podporovateľka kresťanskej cirkvi evanjelickej AV. Kým bola mladšia, navštevovala so
Každý deň na vás myslím, nech vás pán Boh požehná
Ja sa každý deň za vašu nadáciu modlím, každý deň na vás myslím, nech vás pán Boh požehná a denno-denne celý posvätný ruženec na obed obetujeme za vás, aby sme spoločne šírili to posolstvo. Viera z Košickej Belej